English below

Hitta hit

Platserna är belägna i Arenagaraget. Garaget nås från Arenavägen 69 eller Nynäsvägen.

Öppettider

Öppet mån-fre: 06-02 , lör-sön 08-02.

Hämta

Bilarna står i den södra delen av garaget, platserna  53-56.

Infart från Nynäsvägen, platserna hittas till vänster, (söderut) parkera på platser reserverade för aimo. Plats 53,54,55 eller 56.

Infart från Arenavägen, platserna hittas till höger, parkera på platser reserverade för aimo. Plats 53,54,55 eller 56.

Fullt på plats 53-56?

Det är inte tillåtet att stå på någon annan plats än aimos reserverade platser. Parkera utanför, inom aimos Homezone, på valfri ledig plats på taxa 2,3,4 eller 5.

Find

The hotspot is located in the Arena garage. It can be reached through Arenavägen 69 or Nynäsvägen.

Entrance from Nynäsvägen: the spots can be found to the left, (southern) park on locations reserved for aimo. Spots 53, 54, 55 or 56.

Entrance from Arenavägen:  the spots are situated to the right, park on spots reserved for aimo. Spots are 53,54,55, 56.

Opening hours

Mon-Fri: 06-02 , Sat-Sun: 08-02.

Full on spots 53-56?

It is not allowed to park on any other parkingspots than the aimo reserved spots. If all spots are full please park on-street within aimo Homezone, taxa 2,3,4,5.