Åre vägen 47–53 Coop (Charging) 

Hitta hit

Platserna är belägna vid Åre vägen 47–53 Coop.

Hämta

Bilarna finns att hämta på parkeringen, vid laddstaionerna.

Lämna

Lämna bilen på laddning vid laddstationerna. Om det är fullt kan du ställa bilen på en vanlig parkeringsplats på parkeringen.

Använd INCHARGE laddbrickan (RFID) för att starta laddningen.

Öppettider

24/7

Find location

The places are located at Åre vägen 47-53 Coop.

Pick-up

The cars can be picked up in the parking lot, at the charging stations.

Drop-off

Leave the car at the charging stations. If it is full, you can park the car in a regular parking space in the parking lot.

Use the INCHARGE key tag (RFID) to start charging.

Opening hours

24/7