Åre Kompaniet (no charging)

Hitta hit

Platserna är belägna vid Åre Kompaniet.

Hämta

Bilarna finns att hämta på parkeringen.

Lämna

Lämna bilen vid en ledig parkeringsplats (ej resarverad). Man får inte ställa bilen på Polisens besöksparkering.

Öppettider

24/7

Find location

The places are located at Åre Kompaniet.

Pick-up

The cars can be picked up in the parking lot.

Drop-off

Leave the car on a free parking spot (not a reserved one). It is not allowed to leave the car on a Police reserved spot.

Opening hours

24/7