Privacy – Aimo Solution

För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig som kund (”kunden”, ”du”) måste Aimo samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. Din integritet är viktig för oss och vi är angelägna att vara transparenta med vilka uppgifter vi behandlar om dig och varför. Därför har vi tagit fram denna Integritetspolicy, som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Här förklarar vi också dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”). Läs Integritetspolicyn noga och försäkra dig om att du förstår den.

Om du inte vill att dina personuppgifter används som det beskrivs i Integritetspolicyn ska du inte registrera dig hos Aimo eller använda våra tjänster.

1. Personuppgiftsansvarig

Aimo Solution AB, org. nr. 559148-0941 (”Aimo”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), Warfvinges väg 30, 112 51 Stockholm, ansvarar (personuppgiftsansvarig) för behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna Integritetspolicy. Du kan alltid kontakta oss om du har någon fråga, fundering eller begäran rörande vår behandling av dina personuppgifter. Vårt privacy team nås via e-post till: privacy@aimoshare.se.

2. Vilka uppgifter samlar vi in om dig, för vilka ändamål och på vilken rättslig grund?

 

2.1 Allmän information

Det är viktigt för oss att du känner till vilka uppgifter vi samlar in om dig, hur de insamlas och för vilka ändamål. Du kan direkt eller indirekt lämna uppgifter om dig själv till oss i samband med att du besöker vår webbplats www.aimosolution.com (”Webbplatsen”), laddar ner vår app (”Aimo-appen”) eller använder våra biluthyrningstjänster (nedan kallade våra ”Tjänster”). Vilka typer av uppgifter vi samlar in om dig varierar beroende på om du väljer att skapa ett konto hos Aimo.

Du är inte skyldig att tillhandahålla oss dina personuppgifter. Å andra sidan kommer våra möjligheter att ingå avtal med dig för att leverera våra tjänster, och att sedan fullgöra vårt avtal och administrera ditt kundförhållande med oss, att påverkas om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter.

I uppställningen nedan kan du se vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål samt på vilken laglig grund behandlingen sker.

Vårt/våra ändamål

Registrera dig som kund, ge dig ett kundkonto och administrera ditt konto (inklusive identifiering och inloggning).

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Körkortsuppgifter (nummer, status och giltighetstid)
 • Kundens kontaktuppgifter (e-postadress och lösenord)
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer)
 • Kontroll av identitet och kreditupplysningar (uppgifter relaterade till sådana kontroller som t.ex. identifiering med BankID)
 • Foto (i förekommande fall)
 • Passuppgifter (i förekommande fall)Kopia på körkort (vid utländska körkort)

Behandlingsaktiviteter

Registrering och administration av ditt konto som för att du ska få tillgång till och kunna använda Aimos tjänster.

Hantering av onboarding av kunden, inloggning på konto och identifiering i samband med inloggning.

Verifiering av din identitet.

Ta kreditupplysningar, kontrollera adress och körkort mot relevanta register för att säkerställa att du har rätt att få tillgång till våra Tjänster och förmåga att betala för dem.

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och Aimo (nödvändig för att Aimo ska kunna öppna ett kundkonto för dig och tillhandahålla de Tjänster som ingår i det avtal till vilket du är part).

Aimo har ett berättigat intresse av att kunna identifiera kunden och genomföra nödvändiga kontroller av kundens identitet, körkort och kreditstatus innan någon bil hyrs ut till kunden, administrera avtalet och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund.

Vårt/våra ändamål

Tillhandahålla Tjänsterna, administrera dina bilbokningar och din användning av Tjänsterna.

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Körkort, körkortsnummer och, i förekommande fall, en kopia av ditt körkort
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer)
 • Betalningsinformation (kreditkortsnummer, faktureringsadress, transaktionsbelopp)
 • Rabattinformation (rabattkod, kampanjkod)
 • Betalningshistorik och kreditupplysning
 • Uthyrningsinformation (vilken bil som hyrs, tid och plats för upphämtning och påbörjandet av resan
 • Information om körsträcka och elförbrukning
 • GPS-position (endast för trängselskatt och broavgifter)

Behandlingsaktiviteter

Tillhandahålla dig Tjänsterna, administrera dina bilbokningar och din användning av Tjänsterna (bland annat genom att skicka e-post och meddelanden till dig om din användning av Tjänsterna).

Hantering av betalningar (inklusive analys av eventuella betalningslösningar som innefattar en kontroll av betalningshistorik och betalningsanmärkningar).

Hålla reda på körsträcka, hyresperiod och bilens position för att administrera Tjänsterna

Hantera ev. parkeringsböter

Kontrollera debiterade trängselskatter och broavgifter under hyresperioden.

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och Aimo (nödvändig för att Aimo ska kunna öppna ett kundkonto för dig och tillhandahålla de Tjänster som ingår i det avtal du är part i).

Aimos berättigade intresse av att kunna identifiera kunden och genomföra nödvändiga kontroller av kundens identitet, körkort och kreditstatus innan någon bil hyrs ut till kunden, administrera avtalet och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund.

Vårt/våra ändamål

Kundservice och support.

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer)
 • Uppgifter du lämnat i samband med begäran/meddel-ande om support
 • Uppgifter om supportärende som t.ex. tid och plats för upphämtning av din bil, eventuella fel, problem/klagomål
 • GPS-position

Behandlingsaktiviteter

Identifiering av dig som kund samt din användning av Tjänsterna

Kommunikation och svar på frågor till kundtjänst (på telefon, epost eller digitala kanaler, inklusive sociala media)

Utredningar och support av klagomål och begäranden i anslutning till användning av våra Tjänster, t.ex. när vi hjälper dig att lösa ett problem som uppkommit när du hyrt en bil av oss.

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och Aimo (nödvändig för att Aimo ska kunna besvara dina supportförfrågningar, behandla dina önskemål om tjänster, identifiera dig som kund och kommunicera med dig om Tjänsterna och ditt konto enligt vad som anges i avtalet mellan oss).

Aimos berättigade intresse av att kunna administrera avtalet och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund.

Vårt/våra ändamål

Fullgöra våra skyldigheter enligt lag

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Körkortsuppgifter (nummer, status och giltighetstid)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. postadress och e-post)
 • Betalningshistorik
 • Din korrespondens (i förekommande fall)

Behandlingsaktiviteter

Redovisning av ekonomiska transaktioner som är nödvändig för att fullgöra våra lagliga skyldigheter enligt tillämpliga lagar, förordningar eller riktlinjer/beslut av myndighet (t.ex. lagar om bokföring och biluthyrning)

Hantering av betalningskrav

Hantering av parkeringsböter

Hantering av skadeärenden gentemot bl.a. försäkringsbolag och myndigheter

Rättslig grund

För att fullgöra vår bokföringsskyldighet enligt Bokföringslagen (1999:1078) och Lag om biluthyrning (1998:492) samt enligt tillämpliga lagar om betalningsföreläggande och handräckning, dröjsmålsränta m.m.

Vårt/våra ändamål

Kommunikation och marknadsföring

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Ålder
 • Kön
 • Bokningshistorik
 • IP-adress
 • Företag (om ditt konto är kopplat till ett företag)

Behandlingsaktiviteter

 • Att förmedla för Tjänsterna relevant information till dig som kund, t.ex. villkorsförändringar, uppdateringar etc.
 • Att skicka material av marknadsföringskaraktär inklusive allmän information om Aimo (t.ex. pressreleaser, nyhetsbrev och inbjudningar till event).
 • Att besvara frågor från dig (t.ex. när du kontaktar oss eller skickar en fråga till oss via formulären på vår webbplats, i Aimo-appen eller via e-post).
 • Att utföra kundundersökningar och analysera svaren från sådana undersökningar i syfte att förbättra våra tjänster
 • Att genomföra riktade marknadsföringskampanjer via sociala medier, t.ex. Facebook. I dessa fall har du som användare av sociala medieplattformar alltid möjlighet att anpassa och begränsa sådana aktiviteter.

Rättslig grund

Aimo har ett berättigat intresse av att kommunicera med dig som kund runt Tjänsterna och dess användande, samt att marknadsföra för dig relevanta erbjudanden. Du har alltid rätt att avsäga dig vidare kommunikation av marknadsföringskaraktär (s.k. ”Opt-out”).

Vårt/våra ändamål

Administrera och hantera administrationskonton för företagskunder

Typ av personuppgifter

Namn

Företag

Användaruppgifter för ditt administrationskonto (kundnummer, användarnamn, lösenord)

Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress)

Behandlingsaktiviteter

Skapa och administrera administrationskonto för vår företagstjänst

Skapa riktade erbjudanden och rabatter för ditt företag avseende vår företagstjänst

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt kundavtal med ditt företag och tillhandahålla våra tjänster till ditt företag och dess användare samt hantera och administrera fakturering, påminnelser, betalningar, kundfordringar och vår redovisning.

Vårt/våra ändamål

Genomförande av användarundersökningar

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-postadress)
 • Ålder
 • Adress
 • Bokningshistorik
 • De svar du lämnar

Behandlingsaktiviteter

Ta fram och analysera resultat från undersökningar i form av intervjuer eller formulär

Sammanställa statistik över användandet av tjänsten

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att genomföra användarundersökningar för att utveckla och förbättra våra tjänster. Deltagande i sådana undersökningar är alltid frivilligt.

Vårt/våra ändamål

Skador på bilar, säkerhet och skadehantering

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Körkort och körkortsnummer
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress)
 • Kopia av körkort (i förekommande fall)
 • Information om din användning av Tjänsterna/din uthyrning
 • Uppgifter som lämnats av dig eller någon som är inblandad i hanteringen av det aktuella ärendet

Behandlingsaktiviteter

Hantering av ersättningsanspråk och utredning av försäkringsskydd

Kommunikation med dig för att få mer information om det aktuella ärendet.

Utredning av olycksförlopp, inklusive hur skadan på bilen uppstod.

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och Aimo (nödvändig för att Aimo ska kunna hantera och agera på krav och skaderapporter och kommunicera med dig om desamma på sätt enligt vad som anges i avtalet mellan oss).

Vidare är behandlingen nödvändig för att Aimo ska kunna leva upp till rättsliga förpliktelser avseende hantering av försäkringsärenden etc.

Vårt/våra ändamål

Fastställa bilens position och färdväg.

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress)
 • Fordonets GPS-position

Behandlingsaktiviteter

Fastställa bilens aktuella position för att kunna anvisa kunden en annan bil som är ledig och tillgänglig.

Registrera destination, start- och sluttider och användningens varaktighet.

Kontrollera bilens position, t.ex. om den inte återlämnats i tid eller om bilen parkerats olagligt utanför Hemzonen eller körts utanför det tillåtna geografiska området. Kommunikation med kunden för motsvarande ändamål.

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och Aimo. Lokalisering av bilens position är en grundförutsättning för Tjänsterna.

Vårt/våra ändamål

Rapportera uppgifter till Biluthyrarna Sverige.

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Körkort och körkortsnummer
 • Skäl för rapportering (i form av en förutbestämd rapportkod)

Behandlingsaktiviteter

Rapportera kunden till Biluthyrarna Sverige för att registrera Kunden på den särskilda informationslista för biluthyrare som sammanställs av Biluthyrarna Sverige med tillstånd av Datainspektionen. Ändamålet med listan är att ge de anslutna biluthyrningsföretagen tillgång till information från listan med rekommendationer att inte hyra ut bilar till listade personer och därigenom minska risken för skador och kostnader för biluthyrningsföretagen i Sverige. Se § 3 nedan. Mer information finns på: http://www.biluthyrarna.se.

Rättslig grund

Nödvändigt att fullgöra uppgifter av allmänintresse. Rapportering av kredituppgifter anses vara ett allmänintresse och på motsvarande sätt anses rapportering till Biluthyrarna Sverige vara ett allmänintresse eftersom det är en viktig grundförutsättning för att biluthyrningsföretagen i Sverige ska kunna bedriva sin affärsverksamhet på ett säkert och pålitligt sätt.

Vårt/våra ändamål

Användarinformation (Aimo-appen och Tjänster)

Typ av personuppgifter

 • Användar-ID
 • Enhets- och användaruppgifter, t.ex. språkinställningar, tillstånd att visa exakt position (icke-kontinuerligt), sidornas svarstider, innehåll som visas för dig (din interaktion med Aimo-appen och våra Tjänster)

Behandlingsaktiviteter

För att kunna tillhandahålla Tjänsterna och erbjuda bättre service, t.ex. genom att ta reda på vilket innehåll du gillar och ogillar. Vissa funktioner är olika beroende på plattform.

Vi använder tillstånd att visa exakt position (icke-kontinuerligt) för att segmentera användare när vi kommunicerar med dem, t.ex. med information om närmaste bil som är tillgänglig för uthyrning.

Språkinställningarna samlas in för att bestämma på vilket språk Aimo-appen ska presenteras för dig.

Rättslig grund

Viss behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och Aimo, t.ex. grundläggande App-inställningar.

Aimos berättigade intresse innefattar att förbättra funktionaliteten i Aimo-appen och Tjänsterna samt upptäcka, förhindra och utreda säkerhetsproblem.

Vårt/våra ändamål

Optimering av Webbplatsens, Aimo-appens och Tjänsternas funktionalitet, prestanda och kundupplevelse (genom användning av cookies).

Typ av personuppgifter

Cookies (t.ex. i form av IP-adress, genom cookies). Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookie-policy på vår Webbplats.

Behandlingsaktiviteter

Underhålla, förbättra och analysera vår Webbplats, Aimo-appen och de Tjänster vi erbjuder, förbättra deras funktioner samt upptäcka, förhindra och utreda säkerhetsproblem genom användning av cookies.

Rättslig grund

Aimos berättigade intresse att optimera Webbplatsens, Aimo-appens och Tjänsternas funktionalitet, prestanda och kundupplevelse.

3. Hur vi får dela dina personuppgifter

Aimo kommer inte att utan ditt samtycke lämna ut uppgifter om dig till tredje part annat än om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt i anslutning till en produkt eller tjänst som du har begärt eller köpt av oss. Nedan följer en översikt över hur vi kan komma att dela med oss av personuppgifter som erhållits från dig.

Våra underleverantörer (personuppgiftsbiträden)

Vi delar dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning (”personuppgiftsbiträden”). Våra personuppgiftsbiträden är våra IT- och systemleverantörer och andra leverantörer som utför tjänster åt oss, t.ex. kreditkorts- och betalningstjänster, webbplatshosting och e-post.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som reglerar behandlingen av personuppgifter.

Andra företag inom Aimokoncernen
Om inte annat avtalats under registreringsprocessen har Aimo rätt att dela dina kontaktuppgifter med sina moder- och systerföretag för att kunna ge dig information om erbjudanden och aktiviteter som anordnas av dem. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att Aimo delar sådana uppgifter, varvid Aimo förbinder sig att inte dela några nya kontaktuppgifter till dig med ovannämnda företag i reklamsyfte.

Creditsafe i Sverige AB
I samband med att vi utför kreditkontroller delar vi ditt personnummer med Creditsafe i Sverige AB (”Creditsafe”) som kommer att utföra kreditprövningen. Creditsafe ansvarar för de personuppgifter som företaget behandlar i samband med att det utför kreditprövningen och du kan läsa deras integritetspolicy här: https://www.creditsafe.com/se/sv/product/privacy-policy.html

Biluthyrarna Sverige
Vi kan rapportera vissa uppgifter om dig (namn, adress, personnummer och grund för rapportering i form av en rapportkod) till Biluthyrarna Sverige i syfte att registrera dig på den särskilda informationslista för biluthyrare som sammanställs av Biluthyrarna Sverige med tillstånd av Datainspektionen. Ändamålet med listan är att ge de anslutna biluthyrningsföretagen tillgång till information från listan med rekommendationer att inte hyra ut bilar till listade personer och därigenom minska risken för skador och kostnader för biluthyrningsföretagen i Sverige. Aimo kan rapportera uppgifter om dig till listan om du (i) inte återlämnar bilen efter Hyresperioden, (ii) inte betalar parkeringsböter, (iii) inte betalar hyra och övriga avgifter enligt avtal, (iv) missköter bilen, (v) polisanmäls för olovligt brukande eller olagligen ger en annan förare besittning till bilen. Ändamål med överföringen till Biluthyrarna Sverige. Om du blir registrerad på informationslistan kommer du att få ett brev från Biluthyrarna Sverige med information om detta, inklusive information om orsaken till registreringen och att informationen finns kvar på listan under 24 månader. Mer information finns på: http://www.biluthyrarna.se.

När delning krävs enligt lag
Vi får dela dina personuppgifter om vi är skyldiga att dela dem enligt lag eller annan rättslig process.

När du begär att vi delar personuppgifter
Vid din användning av Tjänsterna kan du välja att ge oss tillstånd eller instruera oss att dela personuppgifter om dig med andra företag. t.ex. företag som tillhandahåller sociala media.

Överföringar till tredje land
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar normalt personuppgifter endast inom EU/EES. Om det skulle uppkomma en situation där personuppgifterna måste behandlas i, och därför måste överföras till, en destination utanför EU/EES av oss eller någon av våra leverantörer lovar vi att vi kommer att vidta alla skäliga rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i linje med den skyddsnivå som gäller inom EU/EES.

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla de Tjänster du önskar som kund hos Aimo eller som anges i våra ändamål för behandlingen enligt ovan. Detta betyder bland annat att vi kommer att radera dina personuppgifter i våra databaser när du som kund inte längre använder våra Tjänster eller när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. När vi behåller dina personuppgifter för ändamål som inte är relaterade till vårt avtalsförhållande, t.ex. för ändamål som berättigat intresse, behåller vi uppgifterna endast så länge det är nödvändigt och/eller krävs enligt lag för respektive ändamål.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är tillåtet enligt tillämpliga lagar, förordningar, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar för ändamålet att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som en startpunkt under den period som är nödvändig för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi kan dock spara dina personuppgifter längre enligt följande för att uppfylla bestämmelse i lag, för att du har samtyckt till att vi gör det eller för att vi har rätt att göra det efter en intresseavvägning.

 • Personuppgifter som vi behandlar för ändamålet att fullgöra vårt avtal med dig/part hos vilken du är anställd behandlas som en startpunkt under den period som är nödvändig för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden gentemot dig/den part hos vilken du är anställd. Om din anställning hos kunden eller uppdraget i förhållande till oss upphör, kommer vi att upphöra med vår behandling av dina personuppgifter så snart vi har informerats om detta av dig eller vår kund. Inaktiva avtal som innehåller dina personuppgifter sparas under tio (10) år enligt de allmänna preskriptionsreglerna i Preskriptionslagen (1981:130).
 • Personuppgifter om dig som vi behandlar på grund av ditt samtycke behandlas tills du återkallar ditt samtycke.
 • Dina personuppgifter som vi behandlar på grund av berättigade intressen för de ändamål som anges ovan behandlas så länge ärendena pågår och ändamålet i övrigt kvarstår.
 • Dina personuppgifter som vi behandlar på grund av berättigade intressen för ändamålet att marknadsföra oss själva till dig behandlas enligt tillämplig nationell lagstiftning och praxis och varierar beroende på ditt förhållande till oss: a) om du prenumererar på något av våra utskick behandlar vi dina personuppgifter tills du har meddelat oss att du inte längre vill ha våra utskick, b) om du har ett kundförhållande med oss, och inte prenumererar på något utskick, behandlar vi dina personuppgifter under högst ett (1) år efter att kundförhållandet upphört eller tills du har meddelat oss att du inte längre vill ha våra utskick, c) om du inte är en aktiv kund till oss och inte har prenumererat på något av våra utskick, behandlar vi dina personuppgifter under högst tre (3) månader eller tills du har meddelat oss att du inte längre vill ha våra utskick.
 • Personuppgifter som behandlas enligt Bokföringslagen (1999:1078) behandlas under sju (7) år enligt vad som anges i Bokföringslagen (1999:1078).
 • De uppgifter om dig och dina inköp som vi behandlar enligt tillämpliga lagar om köp och konsumentköp behandlas enligt tillämplig lag.
 • Tidsfrister för rensning av uppgifter relaterade till vår användning av cookies beskrivs i vår Cookie-policy, som finns på vår Webbplats.

5. Skyddsåtgärder

Aimo skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig tillgång och säkerställa uppgifternas riktighet har Aimo implementerat stränga riktlinjer för organisationen av behandlingen av personuppgifter.

Vi försöker hitta en balans mellan säkerheten för din data och din bekvämlighet. Som ett resultat kan vi ibland använda en kommunikationsmetod som är mindre säker än ett mindre bekvämt alternativ. T.ex. kan vi skicka ett e-postmeddelande eller ett textmeddelande i okrypterad form (det vill säga genast läsbar) eftersom många av våra kunder inte kan komma åt krypterad (dvs. kodad) e-post eller meddelanden. Det innebär att vårt meddelande, om det är felaktigt eller avlyssnat, kan läsas lättare än krypterade meddelanden. Sådana meddelanden kan innehålla personuppgifter. Vänligen inkludera inte konfidentiell information, t.ex. ditt kreditkortsnummer eller lösenord för kontot, i något e-postmeddelande eller text som du skickar till oss eller på ett inlägg som du gör på en allmänt tillgänglig plattform på en tredje parts sociala mediersida, särskilt eftersom alla sådana inlägg omedelbart blir offentliga.

6. Automatiserat beslutsfattande

Vi använder oss i vissa fall av automatiserat beslutsfattande. Det kan t.ex. vara ett automatiserat avslag på en bokning via internet. Användande av automatiserat beslutsfattande innebär att du inte har möjlighet att boka vissa fordon baserat på din ålder eller något fordon baserat på din kreditvärdighet som du tillhandahållit eller vi inhämtat elektroniskt utan personlig kontakt. Denna information är relevant för att vi gjort en riskbedömning innebärande att det inte är kommersiellt önskvärt att hyra ut vissa kategorier av fordon till personer under en viss ålder eller med låg kreditvärdighet.

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller i betydande grad påverkar dig på annat sätt. Vi har dock rätt att använda oss av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och oss eller om du har gett ditt samtycke till behandlingen. Du har rätt till personlig kontakt med oss vilket betyder att du kan kontakta oss genom kontaktuppgifterna i punkt 8 för att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet.

7. Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Om du vill ha tillgång till information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på privacy@aimoshare.se. Din begäran kommer att behandlas skyndsamt, dock inom högst 30 dagar. Vi kommer att tillhandahålla informationen utan kostnad. För extra kopior förbehåller vi oss rätten att ta ut en skälig avgift baserad på våra administrativa kostnader för din begäran.

Rätt till rättelse

Vi vidtar alla ansträngningar för att säkerställa att de personuppgifter vi behandlar är riktiga. Om du upptäcker att vi har ofullständiga eller felaktiga personuppgifter om dig i våra register är vi tacksamma om du meddelar oss så att vi kan komplettera eller rätta uppgifterna utan dröjsmål.

Din rätt till radering

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • när dina personuppgifter inte längre behövs för det/de ändamål för vilket/vilka vi samlade in dem
 • personuppgifterna behandlas för direkta marknadsföringsändamål (information som inte är relaterad till tjänster)
 • din personliga rätt väger tyngre än vårt berättigade intresse att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter (när vi åberopar berättigat intresse som rättslig grund)
 • behandlingen av dina personuppgifter strider mot tillämplig lag
 • personuppgifterna har behandlats för att erbjuda internettjänster till ett barn
 • Vi raderar alltid personuppgifter om detta är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Om vi vägrar att radera dina personuppgifter kommer vi att ge dig information om vår/a grund/er för denna vägran.

Din rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter:

 • under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta om du framfört invändning mot behandlingen eller bestridande mot personuppgifternas korrekthet,
 • om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning, och/eller
 • när vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan kommer vi att lagra uppgifterna, men inte använda dem annat än:

(i) med ditt samtycke,

(ii)   för fastställande, utövande eller försvar av ett rättsligt anspråk,

(iii)  för att skydda rätt som tillkommer annan fysisk eller juridisk person; eller

(iv)  för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för en medlemsstat.

Rätt till dataportabilitet

När vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt med ditt samtycke som rättslig grund eller för att fullgöra ett avtal har du rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

Rätt att göra invändningar

Om du invänder mot vår behandling av dina personuppgifter, inbegripet profilering, som grundar sig på vårt berättigade intresse kommer vi att upphöra med behandlingen om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl. Vi kan också fortsätta med behandlingen om det är nödvändigt för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.

Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring (ej tjänsterelaterade uppgifter) kommer vi omgående att upphöra med sådan behandling när vi tar emot en sådan invändning från dig enligt ovan.

Du har också rätt att inge klagomål till datainspektionen: www.datainspektionen.se eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn av behandling av personuppgifter av ett företag om du har några klagomål relaterade till vår behandling av dina personuppgifter.

8. Kontaktuppgifter

Vi hoppas att ovanstående information är användbar för dig och klargör hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan kan du kontakta oss via e-post till: privacy@aimoshare.se.

______________________

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 27   augusti 2020